Beneficiile grupului ţintă

 Acasa / Beneficii

Beneficiile grupului ţintă

S-au urmărit și realizat în același timp beneficii pentru grupul țintă, cum ar fi:

  • Inserția socială și pe piața muncii a persoanelor aflate în diferite situații de risc social;
  • Dobândirea de noi competențe, cunoștințe și calificări necesare integrării și menținerii pe piața muncii și obținerii unui venit;
  • Pe termen mediu, asigurarea mobilității și capacității de menținere pe piața muncii a persoanelor vulnerabile, atât în economia socială, cât și în alte sectoare și crearea premiselor pentru atigerea independenței financiare a individului, implicare comunitară și dezvoltarea cetățeniei active;

Raportat la grupul țintă, nu în ultimul rând, s-a urmărit și implementat:

  • Creșterea gradului de cunoaștere a nevoilor persoanelor din grupul-țintă vizat, în vederea unei mai ușoare integrări sau reintegrări pe piața muncii;
  • Creșterea încrederii în forțele proprii și puterea de a vorbi deschis și a-și prezenta opiniile;
  • Dezvoltarea unei abordări incluzive integrate în privința politicilor privind egalitatea de șanse, prin dezvoltarea de recomandări de politică prin prisma răspunsului la nevoile specifice ale acestora, inclusiv ocupaționale;
  • Crearea de noi locuri de muncă prin înființarea de SES în cadrul cărora îi desfășoară activitatea persoane selectate în urma activității de informare și consiliere, dezvoltare și consolidare a cunoștințelor, a competențelor și a stimei de sine pentru persoane aparținând grupurilor vulnerabile din regiunile vizate;