Contribuţiile grupului ţintă

 Acasa / Contributii

Contribuţiile grupului ţintă

Prin acest proiect, întreaga echipă de implementare a contribuit la:

 • Crearea de oportunități de angajare pentru beneficiari și comunitate, sprijinirea dezvoltării capacității operaționale a structurilor înființate în cadrul proiectului;
 • Încurajarea cooperării între organizații publice și private pentru sprijinirea sectorului economiei socile, crearea de noi locuri de muncă în cadrul propriilor organizații;
 • Atingerea obiectivului general al POSDRU: Dezvoltarea capitalului uman prin furnizarea de servicii integrate de consiliere, creștere a stimei de sine și încurajarea ocupabilității pentru 175 de persoane din grupul-țintă și asigurarea de oportunități sporite pentru participarea viitoare pe o piață a muncii modernă, flexibilă și incluzivă prin dezvoltarea și menținerea a 42 locuri de muncă în cadrul SES înființate în proiect;
 • Servicii specializate de suport pentru fiecare SES înființat în proiect;
 • 42 persoane instruite în diferite domenii, două cursuri absolvite în funcție de nevoile fiecărei structuri de economie socială;
 • Managementul SES asigurat individual pentru cele 7 SES;
 • Reuniuni periodice ale consiliului de coordonare al SES organizate individual pentru fiecare SES;
 • 7 SES organizate logistic și administrativ;
 • 42 locuri de muncă create și ocupate, dar și menținute minimum 12 luni după încheierea proiectului;
 • 182 persoane recrutate și selectate pentru a beneficia de orientare și consiliere profesională;
 • 1 plan de afaceri actualizat și finalizat pentru fiecare SES înființată în proiect;
 • 175 persoane beneficiare de consiliere aparținând grupurilor vulnerabile din care: 53 femei, 30 persoane de etnie romă, 5 persoane cu dizabilități și 87 persoane aparținând altor grupuri vulnerabile;
 • Demersuri legale și administrative desfășurate pentru fiecare SES în vederea înființării – statut și înregistrare.